Képzeljünk el egy átlagos munkanapot, amikor nyakig el vagyunk havazva munkával. Ekkor belép a szobába egyik kollégánk, és közli, hogy két órán belül projekt indító meeting lesz amire téged is meghívtak. A megbeszélés a csapatbeosztásáról fog szólni. Az új projektet egy fontos ügyfél rendelte meg és a feladat igazi szakmai kihívást jelent számodra! Viszont még egy jelentést is be kell fejezned a nap végére. Úgy döntesz, elmész a megbeszélésre, habár nem szeretnéd vesztegetni a drága idődet. Azért veszel részt a megbeszélésen, hogy te is a csapat részese lehess. Tehát, ha szigorúan fogalmazunk, önös érdek vezérel. Minden bizonnyal a többiek is hasonló érdekből ülnek be a megbeszélésre. Így, bár a megbeszélés célja, hogy egy jól működő, motivált csapat álljon fel és mindenki nagy vonalakban megismerje a célokat és feladatköröket, egy egyéni érdekek által vezérelt csapat fogja elkezdeni a munkát. Ha ezzel a vezető nem kezd valamit, idővel elkerülhetetlenek lesznek a belső konfliktusok.

Tehát azok a csapatok, ahol a saját érdekek hangsúlyosabban jelennek meg, mint a csapat számára megfogalmazott célok, sohasem lesznek optimálisak, mert mindig jelen lesznek az önös érdekből származó konfliktusok. Vegyünk egy gyári példát: A gyári alkalmazottak nem szeretnének megsérülni. Ez természetesen egybe esik a vállalat céljaival, ezért alacsony a balesetek száma. Azonban azok az alkalmazottak, akik túl elővigyázatosak, csökkenthetik a produktivitást, mert egyes veszélyesnek tűnő munkát nem vállalnak el, vagy túl lassan végzik őket. Ez az egyéni hozzáállás visszatartó erőnek bizonyul a csapat hatékonyságára nézve. Ideális esetben, a munkatársak egyéni céljai a csapat céljait követik, és így a csapat produktivitása optimális lehet. Valójában ez az ideális eset csak ritkán fordul  elő, pláne spontán módon.

Közös a cél

Ahhoz, hogy optimalizálni tudjuk a csapat együttműködését, oda kell figyelnünk az együttműködés folyamatára és érdekeltté kell tenni a csapattagokat a csapat céljának elérésében. A gamifikáció ebben segít. A gamifikáció a játékok és játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein. Célja pedig, hogy az ott zajló folyamatokat érdekesebbé, élménytelivé és ezáltal eredményesebbé tegye.

Ha meghatározunk egy célt a csapat számára, az önmagában is motiváló lehet. De ha a cél nem elég kiforrott, nem fogunk eredményeket elérni. Fontos, hogy pontos és egyértelmű célokat tűzzünk ki, így a csapatunk is motiválttá válik egy-egy feladat végrehajtásában. A célkitűzés sem egy egyszerű terület. Nem mindegy, hogy milyen célt határozunk meg, hiszen különböző eredményeket érhetünk el hasonló megfogalmazású célokkal. Ha arra szeretnénk összpontosítani, hogy tanuljanak az alkalmazottak egy adott probléma felvetésével, akkor a probléma meghatározásánál úgy kell fogalmaznunk, hogy a tanulás és ne a teljesítmény legyen a cél. (Pl. ne akkor kapjanak jutalmat, ha X időn belül teljesítik a kurzust mert akkor lehet, hogy nem marad meg a tudás.)

Ha sikerül jól működő csapatot felállítanunk, akkor a csapattagokat nem csak az egyéni érdekeik hajtják. A csapat magától fog kialakítani olyan stratégiát, amely a legjobban segíti az előrehaladást. Amennyiben a célok és szabályok nem elég tiszták, vagy nem jól lettek kialakítva, kaotikus eredmények születhetnek. Ez alatt persze nem azt értjük, hogy pontról-pontra legyen meghatározva, hogy ki mit csináljon, mert ez is a csapatmunka romlásához vezet. A jól meghatározott célokat nekünk, vezetőknek kell kijelölnünk és kommunikálnunk embereink felé. Az egyértelmű feladatokat már a csapat maga fogalmazza meg. Ezzel a megközelítéssel lelkes csapatmunkát és a hatékony teljesítést érhetünk el.

A haladás feltétele a visszajelzés

Ahhoz, hogy a feladat elvégzését siker koronázza, nem elég csupán jól meghatározott célokat kitűznünk. Visszajelzést is kell adni az alkalmazottaknak arról, hogy hogyan teljesítenek. A visszajelzés különösen fontos olyan csapatokban, amik csak rövid időre, egy-egy projektre álltak össze, hiszen itt sokkal kevesebb idő jut az összehangolódásra és az együttműködés hogyanjának kialakítására. Az viszont a feladattól függ, hogy milyen visszajelzés hatékony.

Tehát, ha hatékony csapatmunkát szeretnénk látni, akkor vezetőként a feladatunk a célok tiszta és pontos meghatározása. Számba kell vennünk az egyéni érdekeket, majd az együttműködés kereteinek kialakítása során érdekeltté kell tennünk a csapattagokat a csapat céljának elérésében. A csapat céljához illeszkedő gamifikációs megoldás ebben komoly segítséget jelenthet.